Công ty HUD 777 giải phóng nơi đặt niềm tin vào giá trị cốt lõi của cuộc sống

07:14 06/09/2017

Công ty HUD 777 giải phóng tự hào là công ty cung cấp dịch vụ bất động sản uy tín hấp dẫn cho khách hàng

Công ty HUD 777 giải phóng  nơi đặt niềm tin vào giá trị cốt lõi của cuộc sống

Công ty HUD 777 giải phóng tự hào là công ty cung cấp dịch vụ bất động sản uy tín hấp dẫn cho khách hàng

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 (Hay còn gọi là HUD 777 giải phóng) tiền thân là Xí nghiệp Kinh doanh phát triển nhà trực thuộc Công ty phát triển nhà và đô thị được thành lập theo Quyết định số 1124/QĐ-BXD ngày 5/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Lĩnh vực hoạt động:

Ngành nghề kinh doanh chính của bất động sản Hud là bất động sản như :Lập và quản lý các dự án đầu tư xây dựng phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp. Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp;Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp;...

Chiến lược phát triển

Đối với thị trường: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng. Phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Bất động sản.

Đối với khách hàng: HUD 777 giải phóng luôn lấy quyền lợi khách hàng là trung tâm là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty . Sự hài lòng của khách hàng chính là sự khẳng định cho giá trị thương hiệu của công ty bất động sản Hud

Đối với cổ đông: duy trì lợi nhuận, gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững cho các cổ đông và chủ đầu tư.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Triết lý kinh doanh

Hoạt động dựa trên 6 nguyên tắc TÍN – TÂM – TRÍ – TỐC – TINH – NHÂN

Tín: Đặt chữ Tín lên hàng đầu, lấy chữ Tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình.

Tâm: Lấy chữ Tâm là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh, tuân thủ pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.

Trí: Coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi gói sản phẩm, dịch vụ.

Tinh: Xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài, góp phần xây dựng một xã hội tinh hoa.

Tốc: Lấy “tốc độ, hiệu quả trong từng hành động” làm tôn chỉ.

Nhân: Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và rộng lượng; nêu cao tinh thần đồng đội, sức mạnh đoàn kết, tính kỷ luật và lòng trung thành.

Quý khách có thể tham khảo thêm "du an sentosa phan thiet" do chủ đầu tư Hưng Thịnh.