Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

10:23 28/06/2019

Việc bảo vệ nhãn hiệu của mình đối với mỗi nhãn hàng là một vấn đề vô cùng quan trọng.

Việc bảo vệ nhãn hiệu của mình đối với mỗi nhãn hàng là một vấn đề vô cùng quan trọng. Không chỉ để phân biệt một mặt hàng này với mặt hàng khác, nhãn hiệu chính là thứ tác động đến khách hàng đầu tiên, để họ nhớ về doanh nghiệp cũng như mặt hàng hóa, dịch vụ mà họ sản xuất kinh doanh. Vấn đề đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cũng đang ngày càng được chú trọng và quan tâm hơn, vậy khi muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trình tự, thủ tục, hồ sơ là như thế nào, Công ty tư vấn luật Lawkey xin gửi đến bạn bài viết về Trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền như sau:

1. Cơ quan thực hiện đăng ký nhãn hiệu.

Các cá nhân, doanh nghiệp tổ chức Việt Nam thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền thì nộp đơn trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, hoặc thực hiện nộp thông qua Đại diện sở hữu trí tuệ.

Đại diện sở hữu trí tuệ là bên sẽ thực hiện đại diện, thay mặt cho doanh nghiệp, cá nhân, người có nhu cầu đối với các công việc liên quan đến sở hữu trí tuệ làm việc với cơ quan Nhà nước, ở Việt Nam đây là một ngành nghề dịch vụ có điều kiện.

Đối với các tổ chức, cá nhân không bắt buộc phải nộp thông qua tổ chức đại diện mà có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ luôn, nhưng thông thường để có thể thực hiện thủ tục một cách hiệu quả, nhanh chóng hơn thì tổ chức, cá nhân thường tìm để các tổ chức đại diện để thực hiện, hoặc được tư vấn về cách thức, quy trình nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền. Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài mà không có chi nhánh hay văn phòng đại diện tại Việt Nam thì buộc phải thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình thông qua tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ.

2. Trình tự thủ tục thực hiện đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Để thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền, doanh nghiệp cần phải thực hiện các bước sau:

– Bước 1: Đánh giá, thẩm định khả năng đăng ký của nhãn hiệu.

Đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu mới thì đầu tiên doanh nghiệp hoặc tổ chức cá nhân cần đăng ký nhãn hiệu cần kiểm tra xem nhãn hiệu của mình dự định đăng ký có phải bị trùng hoặc là dễ gây nhầm lẫn đối với những nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ trước đó không, nếu trùng thì có thể chủ động trong việc sửa chữa, thay đổi trước khi nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu lên Cục sở hữu tri tuệ. Việc này doanh nghiệp có thể tự mình tra cứu trên hệ thống cơ sở thông tin của Cục sở hữu trí tuê, hoặc nhờ bên phía tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện.

– Bước hai, nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền.

Sau khi chính thức chốt được nhãn hiệu của mình, doanh nghiệp sẽ tiến hành lập hồ sơ để gửi tới Cục sở hữu trí tuệ để tiến hành đăng ký bảo hộ. Về cơ bản thì quy trình thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền trên Cục sở hữu trí tuệ phải trải qua 4 gia đoạn:

+ Thẩm định về hình thức:

Ở giai đoạn này, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên ở Cục sở hữu trí tuệ kiểm tra tài liệu trong hồ sơ có hợp lệ hay không. Nội dung kiểm tra sẽ là về hình thức đơn, tài liệu trong đơn, nếu đơn này không đáp ứng được yêu cầu thì sẽ ra quyết định dự định từ chối lần 1. Trong vòng 01 tháng kể từ ngày nhận được quyết định này, người nộp đơn sẽ phải tiến hành sửa chữa bổ sung hoặc phản biện lại ý kiến của Cục. Sau khi xem xét ý kiến này, nếu đạt Cục sẽ đưa ra kết quả thẩm định hình thức hợp lệ, nếu không đạt Cục sẽ tiếp tục đưa ra quyết định dự định từ chối lần 2.

+ Đăng công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp:

Sau khi được công nhận là hợp lệ về mặt hình thức Cục sở hữu trí tuệ sẽ đưa thông tin trên công báo đối với những hồ sơ hợp lệ, nội dung công báo bao gồm các thông tin liên quan đến đơn vị chỉ nhãn hiệu đăng ký, mẫu nhãn hiệu, danh mục các dịch vụ, hàng hóa kèm theo, và thời hạn đăng công báo này sẽ là 02 tháng từ ngày có quyết định công nhận hồ sơ hợp vệ về mặt hình thức.

+ Thẩm định về nội dung:

Trong vòng 9 đến 12 tháng kể từ ngày công bố đơn, Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thực hiện thẩm định nội dung đăng ký nhãn hiệu. Đây là giai đoạn để Cục sở hữu trí tuệ tiến hành đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu, xem nhãn hiệu này có đủ điều kiện để được bảo hộ không.

Sau khi tổ chức đánh giá thẩm định, đối với nhãn hiệu đăng ký không đạt yêu cầu bảo hộ, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra dự định từ chối bằng văn bản tới người nộp đơn. Người nộp đơn có thời gian để đưa ra ý kiến và đưa ra các căn cứ của mình để đối với nhãn hiệu để phản bác ý quyết định của Cục sở hữu trí tuệ.

Nếu nhãn hiệu đạt yêu cầu bảo hộ, Cục sẽ ra thông báo Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký.

+ Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

Sau khi gửi Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu cho doanh nghiệp, trong thời hạn 02 đên 03 tháng kể từ ngày chủ đơn nộp đủ phí, lệ phí để cấp văn bằng Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành cấp cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu đăng ký bảo hộ.

– Bước ba: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Sau khi nhận được Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ từ Cục sở hữu trí tuệ người nộp đơn sẽ tiến hành nộp đầy đủ các khoản phí và lệ phí để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ là 10 năm kể từ ngày nộp đơn, và hiệu lực bảo hộ sẽ có từ ngày được cấp Giấy chứng nhận bảo hộ.

3. Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Người nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, cần chuẩn bị các giấy tờ như sau:

– 02 bản Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu).

– 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau, yêu cầu của mẫu nhãn hiệu được trình bày như sau:

+ Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày cụ thể, rõ ràng.

+ Mỗi thành phần trong nhãn hiệu có kích thước tối đa không lớn hơn tám mươi milimet và tối thiểu không nhỏ hơn tám mươi milimet.

+ Khuôn mẫu nhãn hiệu được trình bày tổng thể trên tờ khai phải gọn trong khung vuông có kích thước tám mươi milimet x tám mươi milimet. 

– Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao).

– Trong trường hợp Cục sở hữu trí tuệ cần xác minh thông tin trên tờ khai thì người nộp đơn còn phải cung cấp thêm hợp đồng hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa.

– Chứng từ chứng minh đã nộp phí, lệ phí của người làm đơn.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trên, người làm đơn có thể nộp trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ, trường hợp doanh nghiệp không tự thực hiện nộp hồ sơ mà để bên phía đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện thì cần chuẩn bị mẫu nhãn hiệu cần đăng ký và làm giấy ủy quyền thực hiện đăng ký bảo hộ cho bên phía đại diện.

Trong điều kiện kinh doanh hiện nay, doanh nghiệp cần chủ động hơn trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho mình. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sẽ quyết định rất nhiều tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, khi doanh nghiệp đã bỏ rất nhiều công sức để tạo nên nhãn hiệu hàng hóa thuộc về mình thì việc đăng ký bảo vệ nó là rất quan trọng, tránh trường hợp kẻ khác lợi dụng nhãn hiệu mình xây dựng thu lợi bất chính mà không thể xử lý.