Thời gian đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền

11:13 03/07/2019

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: a) Thẩm định hình thức:

Thời gian đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền là bao lâu?

 

Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. "Nhãn hiệu" là thuật ngữ để chỉ chung nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ.

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa:

 

a) Thẩm định hình thức:

 

Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn

 

b) Công bố đơn hợp lệ:

 

Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

 

c) Thẩm định nội dung:

 

Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

 

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề đăng ký nhãn hiệu, bạn có thể liên hệ đến tổng đài tư vấn pháp luật uy tín để nhận sự giúp đỡ nhanh chóng và chính xác nhất.